Meny 2

Oppsetning og Alarm

Vår teknologi

Våre patenterte apparater måler tilstanden på selve veggen, ikke i luften. De er konstruert som en kopp med innebygget målekammer og oppnår over tid en likevektstilstand med veggen der den er satt opp.

Vår programvare er basert på vitenskapelig forskning kombinert med års praktisk erfaring. Alle målinger analyseres, og ligger de innenfor vekstområdet for muggsopp gis det beskjed både visuelt igjennom blink og lyd. Les mer om vekstområdet nedenfor.

Teknologi

Et innblikk i LyngborgAlarm.

Oppsetning, alarm og ingen muggsopp.

 

1. Veggbeslag monteres.

Drei det grå veggbeslaget av alarmen og skru det på veggen med den medfølgende skruen. Sørg for at gummiringen slutter tett til veggen hele veien rundt.

Skrue-i-vaeg

2. Sett i batteriet og slå på apparatet.

Sett i batteriet og alarmen fungerer. Slå på muggsopp alarmen igjen og sørg for at den tynne gummiringen er på plass.

Isaet-batteri

3. Fuktigheten stiger på veggen.

Etter et par døgn er alarmen i likevekt med veggen og vekstbetingelsene måles konstant med jevne mellomrom.

Fugtigheden-stiger
4. Når du får du en alarm.

Får du en alarm er det tegn på at det er vekstbetingelser for muggsopp. Det er ditt ansvar å gjøre noe ved problemet, slik at soppen ikke utvikler seg.

Vaekst-maales

5. Luft ut eller sett på mer varme.

Trykk på knappen for å stilne alarmen. Sørg for å lufte godt ut og flytt evt. møblene, slik at luftsirkulasjonen blir bedre. Les mer her

Alarm-raad

6. Angrep av sopp er forhindret.

Gjør du det godt nok, skjer det ikke mer nå. Er vekstbetingelsene stadig tilstede starter alarmen igjen etter et par døgn. Les mer om vekstområdet for muggsopp her.

Isaet-batteri

Patent Pending PCT/DK2013/050051