Meny 2

FAQ

Introduktion og FAQ til Lyngborg FugtAlarm.

Generelt om fugt.
Hvor der er mennesker er der fugt og undlader man at luft ud får man hurtigt et dårligt indeklima i sin bolig.
• Der finder 2,5 mio. boliger Danmark.
• Mindst 12 % af boligerne har betydelige problemer med indeklimaet til fare for sundheden, svarende til over 350.000 boliger.
• 80-90 % af tilfældene skyldes beboernes adfærd.
• Det medfører at 500.000 mennesker i større eller mindre grad er berørt af et dårligt indeklima i sin dagligdag.
• Dårligt indeklima kan fører til astma og allergi.
• Udbedring af fugtskader kan være særdeles dyrt og koste alt fra småpenge til hundrede tusinde kroner.

Hvordan virker FugtAlarmen?
Den måler temperatur og fugtighed på selve overfladen på væggen (eller gulv og loft) og analyserer om der er forhold der kan føre til et dårligt indeklima. Er der et problem får man en alarm og apparatet begynder at blinker rødt og bibber.

Kan den måle om der er skimmelsvamp i vores hus?
Nej, den måler efter forhold der kan føre til et dårligt indeklima og ikke efter skimmelsvamp. Får man en alarm kan man nå, at gøre noget ved problemet og den høje fugtighed inden problemerne bliver større. Alarmen er ”hjælp til selvhjælp”.

Hvordan sætter jeg alarmen op?
Ved at dreje den grå del fra apparatet og skrue den fast på væggen med den medfølgende skrue. Bagefter påskrues FugtAlarmen på
igen.

Måler den i hele rummet?
Nej, den måler på væggen og ikke i rummet. Det er væggens fugtighed og temperatur der er vigtig.

Hvor lang er rækkevidden?
Den måler på væggen hvor den monteres. Montere man den i et stuehjørne kan den ikke samtidig måle andre steder i huset/rummet.

Hvordan kan jeg vide hvor den skal sættes op?
Den skal sættes op på kolde ydervægge fx i stuehjørner langs paneler eller bag møbler. Områder der er kolde og med lidt eller
ingen ventilation. Typisk er det ydervægge og i hjørne hvor isoleringen er mangelfuld (kuldebro). Et ubenyttet værelse med lav
temperatur, kan også udgøre en risiko. Men også rum, hvor fugt udviklingen er høj – badeværelser, køkkener og tørre rum – er i
farezonen, hvis udluftningen ikke er tilstrækkelig. Se oplagte placeringer her .

Er én alarm nok til et helt hus?
Sandsynligvis ikke, men det kommer an på forholdene og beboernes adfærd.

Kan den flyttes rundt?
Nej, det er ikke hensigten at den flyttes rundt. Forholdene ændrer sig hele tiden. En uge kan tingene være i orden, den næste kan
man have et problem og derfor er konstant overvågning vigtig.

Kan den benyttes på alle overfalder?
Nej, den kan ikke måle på overflader, der ikke kan optage fugt fx glaserede fliser, glas, metal og plastik.

Hvor lang tid går der inden den måler korrekt?
Der kan gå 1 – 2 døgn efter den er monteres, før man får en rigtig og retvisende måling.

Hvad skal man gøre, hvis man får en alarm?
Tryk på knappen, så tier den stille.
Luft ud, luft ud, luft ud og gør noget ved indeklimaet. Sørg for at der komme ventilation til området. Flyt evt. møblerne ud fra væggen. Det er vigtige at fugtigheden på væggen falder.

Gør man det godt nok, sker der ikke mere. Gør man det ikke, begynder alarmen igen efter nogle døgn.
Man bør ændre sine vaner indtil alarmen ikke begynder igen. Men gør det hurtigt, inden det er for sent.

Kan man få en måling ”her og nu” og se om den virker?

Ja, man kan altid trykke på knappen og få en måling her og nu.

Patent Pending PCT/DK2013/050051